Vertegenwoordigers
De dokters ontvangen geen 
medische afgevaardigden.