Vertegenwoordigers
Wegens organisatorische redenen
ontvangen wij geen
medische afgevaardigden
t.e.m. 1 oktober 2020.